מעוניינים להצטרף
לחוויה יפנית בלתי נשכחת?

מלאו את הפרטים הבאים:

www.japanknowledge.co.il
www.jkids.co.il
מחנה קיץ יפני 2016 בישראל | Japanese Summer Camp 2015
מחנה קיץ יפני 2016 בישראל | Japanese Summer Camp 2015